Ontwikkeling van adviestool ter stimulering van energiebesparende renovaties

Ontwikkeling van adviestool ter stimulering van energiebesparende renovaties

Het optimaliseren van de user experience (UX) omvat binnen het design management ook zaken als bedrijfsprocessen. Vanuit die insteek heb ik bijvoorbeeld het volgende aangepakt.

Opdrachtgever: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV

Mijn rol:

  • Begeleiden en adviseren van Provincie Noord-Brabant, Essent, een ingenieursbureau en woningcorporaties bij de ontwikkeling van een nieuwe adviestool voor de stimulering van energiebesparende renovaties.
  • Ontwerpen en functioneel beschrijven van de complexe tool voor berekeningen waarmee woningcorporaties keuzes kunnen maken bij een voorgenomen renovatie met een gewenst ambitieniveau.
  • Leiden van het realiseren van het project.

 

Categorie

Ontwerp, Projectmanagement, Realisatie