Ontwerpen en ontwikkelen van kennisbank ‘Inzicht sociaal domein’ – Stimulansz

Ontwerpen en ontwikkelen van kennisbank ‘Inzicht sociaal domein’ – Stimulansz

Opdrachtgever: Stimulansz.

Doel

Stimulansz is expert in het sociaal domein met onder meer juridische kennisbanken. Ruim 300 gemeenten gebruiken de kennisbanken van Inzicht sociaal domein. Een compleet pakket aan landelijke en lokale wet- en regelgeving, jurisprudentie, advies, beleid, e-learning en een helpdesk. Deze kennisbanken bevatten juridische kennis binnen de Participatiewet, Wmo, Jeugd en Schuldhulpverlening. Bekijk de website voor meer informatie. Stimulansz wilde van een handboek naar een modern platform dat aansluit bij de wensen van de gebruikers.

Aanpak en resultaat

Door middel van Design Thinking (user centric) zijn de functionaliteiten bepaald en is er een nieuwe informatiearchitectuur ontworpen. De nieuwe functionaliteiten zijn eerst weergegeven in een wireframe om een betere en coherente UX te krijgen. Het project heeft naast de project resultaten, zoals een programma van eisen, globaal functioneel ontwerp ook bijgedragen aan een geheel nieuwe werkwijze.

De resultaten:

  • Vernieuwde “Inzicht sociaal domein” (UX) ontwerp en realisatie
  • Onderzoek en validatie
  • Aansturen van e-media ontwikkelproject “Inzicht sociaal domein”
  • Informatiearchitectuur ontwerpen en realiseren
Opdrachtgever zelf aan het woord:

Edwin heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de vernieuwing van ons handboek tot een modern Kennissysteem (Inzicht Sociaal Domein). Binnen tijd en budget is het systeem overgegaan naar een nieuwe vormgeving en functionaliteiten. Daarbij is de user experience leidend geweest. Het systeem is uniek als kennisbank: volledig responsive en grotendeels adaptive, met mogelijkheden voor de lezer om bij elke tekst eigen tekst toe te voegen, suggesties in te dienen of om de tekst te waarderen. Edwin blijft gelukkig nauw betrokken bij de verdere doorontwikkeling. ”

Evelien Meester, Manager en jurist bij Stimulansz

Datum

2017

Categorie

User experience design, Informatie architectuur, Content strategie, Concept design, Onderzoek & validatie, Ontwerp, Projectmanagement, Informatiemanagement en advies, Realisatie

Tags
projectmanagement, ux, User experience design, Informatie architectuur