Definiëren van een nieuw registratieproces voor Kadaster

Definiëren van een nieuw registratieproces voor Kadaster

Opdrachtgever: Kadaster

Naar aanleiding van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (7-12-2006) is de herverkavelingprocedure aangepast. Ik heb me beziggehouden met het definiëren van een nieuw registratieproces voor de nieuwe procedure en de inrichting van een nieuw systeem.
Resultaat: een procesdocument en een verbeterde businesscase.

Categorie

Onderzoek & validatie, Ontwerp, Informatiemanagement en advies