Consolidatie van verschillende projectmanagement- en contentmanagementsystemen

Consolidatie van verschillende projectmanagement- en contentmanagementsystemen

Het optimaliseren van de user experience (UX) omvat binnen het design management ook zaken als bedrijfsprocessen. Vanuit die insteek heb ik bijvoorbeeld het volgende aangepakt.

Opdrachtgever: ThiemeMeulenhoff

 

Mijn rol:
Consolidatie van verschillende projectmanagement- en contentmanagementsystemen naar één omgeving. Hierbij zijn 63 producten en ruim 200 gebruikers gemigreerd binnen budget en tijd.

Opdrachtgever: VBK-E / ThiemeMeulenhoff

 

Herstructureren van het KennisCentrum, waardoor de medewerkers weer focus kregen en de motivatie weer optimaal is geworden. De dienstverlening is op het verwachte niveau terechtgekomen.

  • Invoeren van projectmanagement binnen de gehele organisatie.
  • Ondersteuning en begeleiding bij de ontwikkeling van elektronische leermiddelen voor basis- en voortgezet onderwijs.
  • Bijgedragen aan het samenvoegen van afdelingen in het fusie traject met ThiemeMeulenhoff.

 

Categorie

Projectmanagement, Informatiemanagement en advies, Realisatie